Collegereeks
Zakendoen met China

startdatum: 28 mei 2019

Nyenrode Business Universiteit en Instituut Clingendael

OMSCHRIJVING

De razendsnelle ontwikkelingen in China zijn en worden steeds belangrijker voor Nederland (al dan niet via het EU-lidmaatschap) en het Nederlandse bedrijfsleven. Weinig beleidsmakers, ondernemers en managers zullen niet met China bezig zijn. Beelden die we van China hebben worden bepaald door media-aandacht, eigen observaties, ervaringen en interpretaties. Tegelijkertijd zijn dit vaak anekdotische signalen en vergeten we het grotere verhaal. De beeldvorming wordt met andere woorden bepaald door de korte termijn en cyclische bewegingen, terwijl het nuttiger is om naar structurele ontwikkelingen te kijken.

Wat levert deze collegereeks je op?

Door de brede benadering is de China collegereeks relevant en nuttig voor iedereen die zaken doet met en in China, maar ook voor de China-geïnteresseerde. U krijgt de nieuwste informatie met betrekking tot economische ontwikkeling, beleidskeuzes, investeringen en politieke structuur. U heeft aan het eind van de reeks een beeld van China dat op belangrijke punten afwijkt van opvattingen die in het algemeen geaccepteerd zijn.

Uitgangspunt is de gedachte dat beelden die we hebben omtrent China aan de ene kant snel veranderen en aangepast moeten worden, maar dat tegelijkertijd veel zaken in China de afgelopen periode niet zijn veranderd. Deze tegenstrijdigheid zien we op allerlei terreinen: China is centralistisch en decentraal, open en gesloten, multilateraal en regionaal en consumeert veel en weinig.

Allerlei beelden over China zijn juist en tegenstrijdig. We zullen China bespreken vanuit economisch, politiek, sociaal en bedrijfsspecifiek perspectief. De uitgangspunten van de presentaties en discussies zijn vijf elementen die wat ons betreft China momenteel karakteriseren: tegenstrijdigheden, misvattingen, aantallen, interpretaties en de snelheid waarmee alles gaat in China.

Thema’s colleges:

 • Belangrijkste mythes en misvattingen
 • China’s politieke systeem
 • De rol van het hoofdkantoor in China
 • Geopolitieke verhoudingen in de globaliserende wereld
 • Chinese investeringen in Nederland
 • De economische ontwikkeling; structurele hervormingen en middellange termijn uitdagingen

Praktische informatie:

De colleges hebben afwisselend plaats in Amsterdam bij Nyenrode en in Den Haag bij Instituut Clingendael. De colleges starten om 15:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur, inclusief een pauze van circa 30 minuten waarin u een lichte maaltijd krijgt aangeboden. Het programma is dus filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over!

Data Locatie
Dinsdag 28 mei Nyenrode, Amsterdam
Woensdag 12 juni Instituut Clingendael, Den Haag
Dinsdag 18 juni Nyenrode, Amsterdam
Woensdag 26 juni Instituut Clingendael, Den Haag
Woensdag 3 juli Instituut Clingendael, Den Haag
Dinsdag 9 juli Nyenrode, Amsterdam
afbeelding omschrijving

Een unieke samenwerking tussen Instituut Clingendael, Nyenrode Business Universiteit en Elsevier Weekblad.

Uw investering:€ 2.095 (excl. BTW)

Certificaat:
Na afloop ontvangt u een certificaat, een waardevolle aanvulling op uw CV.

Heeft u vragen over deze collegereeks?

Annelies Broers
Programma Manager
Annelies.Broers@onebusiness.nl
020-2248001

Alle informatie in één handig overzicht? Download hier de brochure.

DE SPREKERS

Prof. dr. Haico Ebbers

Hoogleraar Internationale Economie, Nyenrode Business Universiteit en (voormalig) gasthoogleraar CEIBS (Shanghai) en Renmin University (Beijing)

Ties Dams

Auteur 'De Nieuwe Keizer', de nieuwe biografie over Xi Jinping die in november verschijnt bij Prometheus

John van de Water

Oprichter en partner NEXT Architects en auteur van het boek 'Je kunt China niet veranderen, China verandert jou'

Johan de Wit

Vice President Bank of China

Henk Schulte Nordholt

China-expert, zakenman en auteur 'China en de barbaren'

Dr. Maaike Okano-Heijmans

Senior Research Fellow, Instituut Clingendael

Dr. Frans-Paul van der Putten

Senior Research Fellow, Instituut Clingendael

Paul Hendrix

Trainer in Interculturele Communicatie, Instituut Clingendael

HET PROGRAMMA

28 mei 2019
5 mythen en misvattingen over China
+ -

China verandert in snel tempo en deze veranderingen zijn moeilijk bij te houden. Tegelijkertijd zijn er zaken die helemaal niet zijn veranderd in de loop der jaren. Dit maakt het observeren en interpreteren wat er in China gebeurt zo ingewikkeld. Hierdoor ontstaan mispercepties  over de Chinese economie en politiek; gedreven door de media, vooronderstellingen en etnocentrisme. Tijdens dit college zullen enkele belangrijke mythes of misvattingen worden besproken.

 • Is China wel zo afhankelijk van de export?
 • Is er wel sprake van een sterk gecentraliseerde economie?
 • Liggen de belangrijkste succes- en faalfactoren van Westerse bedrijven op het terrein van institutionele en culturele verschillen of spelen andere factoren een rol?

Prof. dr. Haico Ebbers, Hoogleraar Internationale Economie aan Nyenrode Business Universiteit en (voormalig) gasthoogleraar aan CEIBS (Shanghai) en Renmin University (Beijing).

12 juni 2019
Wie is Xi?
+ -

Vergeet Trump, vergeet Poetin. Geen enkele wereldleider heeft meer invloed op jouw toekomst dan Xi Jinping, China’s machtigste man sinds Mao. Xi ís de Chinese macht. En die macht maakt zich op voor wereldheerschappij.

 • Wat leert het leven van Xi Jinping ons over de Chinese macht?
 • Welke invloed heeft China op de architectuur van de wereldorde?
 • Hoe kunnen bedrijven en overheden in Europa en Nederland een volwassen en sterke relatie tot het China van Xi onderhouden?

Welke ideeën bepalen Xi’s beleid? Wie zijn de vertrouwelingen van de keizer, wie zijn vijanden? En wat betekent het voor onze welvaart en veiligheid dat Keizer Xi zijn invloed over de wereld razendsnel uitbreidt? Leven wij in zijn keizerrijk? Auteur Ties Dams laat u diep in de ogen kijken van de man die de komende eeuw bepaalt wat macht betekent.

Ties Dams, Auteur van ‘De Nieuwe Keizer’, de nieuwe biografie over Xi Jinping die in november verschijnt bij Prometheus

Frans-Paul van der Putten, Senior Research Fellow, Instituut Clingendael.

18 juni 2019
De rol van een hoofdkantoor in China in het verklaren van succes
+ -

In de meeste onderzoeken naar succes en falen van Westerse bedrijven in China wordt veel aandacht gegeven aan de culturele en institutionele afstand tussen China en het Westen. Natuurlijk is dit belangrijk. Aanpassing en flexibiliteit is dan nodig, vooral als er zaken gedaan worden buiten de ontwikkelde steden aan de kust. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit vertaalt zich in een bepaalde lokalisatiestrategie en veel onderzoek heeft zich gericht op het concreet handen en voeten geven aan deze lokalisatiestrategie. Denk hierbij aan de noodzakelijke aanpassing van producten en diensten voor de lokale consument en specifieke leiderschapskenmerken in de Chinese context. Een element dat sterk onderbelicht is gebleven, is de rol van het hoofdkantoor in het verklaren van succes en falen in China. Nyenrode Business Universiteit heeft hier de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en de belangrijkste resultaten worden tijdens deze sessie besproken.

Gastsprekers:
John van de Water, Oprichter en partner NEXT Architects en auteur van het boek: “Je kunt China niet veranderen, China verandert jou”.

Johan de Wit, Vice President Bank of Bejing

Docent:
Prof. dr. Haico Ebbers
, Nyenrode Business Universiteit.

26 juni 2019
China in de globaliserende wereld
+ -

In dit college staat de positie van China in de wereld centraal. Nu de Verenigde Staten onder Trump een stap terug doen op het wereldtoneel ontstaan er kansen voor China. Gaat de internationale wereldorde zoals wij die kennen op de schop? Wat zijn de ambities van China in het buitenland?

 • Zal China een economische, politieke en militaire wereldmacht worden en de Verenigde Staten voorbij gaan?
 • Wat zijn de gevolgen voor Europa en Nederland?
 • Tot wat voor spanningen kunnen de nieuwe verhoudingen leiden: internationaal, binnen Europa en in China zelf?

Henk Schulte Nordholt, China-expert, zakenman en auteur van ‘China en de barbaren’

Dr. Maaike Okano-Heijmans, Senior Research Fellow, Instituut Clingendael.

3 juli 2019
Chinese investeringen in Europese havens
+ -
 • Waar, hoe en waarom investeren Chinese staatsbedrijven in Europese havens?
 • Wat is de geopolitieke context waarin Chinese bedrijven in Europese havens investeren?
 • Wat is de culturele dimensie van het omgaan met Chinese staatsbedrijven?

Deze middag gaat in op de recente investeringen door China in Europese havens. Piraeus, Zeebrugge en ook Rotterdam: Chinese staatsbedrijven zoals Cosco investeren steeds vaker in strategische infrastructurele verbindingen op het Europese continent. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de positie van Nederland als toegangspoort tot Europa maar biedt daarnaast ook kansen.  Wat zijn de gevolgen voor Nederland van de toenemende Chinese presentie in Europese havens? Moeten we de Chinese acquisities en investeringen vooral vanuit commercieel oogpunt beschouwen en welke rol spelen politieke overwegingen?

In het tweede deel van de bijeenkomst zal worden stilgestaan bij de culturele aspecten: als je als Nederlands bedrijf in contact komt met een Chinees (staats)bedrijf, wat zijn dan de verschillen in organisatiecultuur waar je je bewust van moet zijn? Hoe bezien Chinezen onze zakelijke cultuur en communicatief handelen, en hoe dienen wij hen te interpreteren?

Dr. Frans-Paul van der Putten, Senior Research Fellow, Instituut Clingendael.

Paul Hendrix, Trainer in Interculturele Communicatie, Instituut Clingendael.

9 juli 2019
Structurele hervormingen en uitdagingen op de middellange termijn
+ -

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op de middellange termijn en de effecten op Westerse bedrijven in China?

Het economische groeiproces (en hieraan gekoppeld de rol die de overheid speelt) moet veranderen. Het huidige systeem met aandacht voor de industrie, export en investeringen heeft geleid tot een ongebalanceerde economische ontwikkeling in China. Dit ontwikkelingsproces loopt tegen haar grenzen op en transities middels structurele hervormingen zijn noodzakelijk. Deze transities (die samengevat kunnen worden als “rebalancing process”) zijn nu al zichtbaar: meer aandacht voor dienstensector, minder aandacht voor export en investeringen, stimuleren van de binnenlandse markt, verdere urbanisatie met een groeiende middenklasse, aandacht voor eerlijkere inkomensverdeling en veel meer interesse in milieuvraagstukken.

Structurele hervormingen zijn noodzakelijk en kunnen niet worden uitgesteld vanwege de vergrijzende bevolking en het verdwijnen van het arbeidsoverschot. Tegelijkertijd zijn dit ook de middellange termijn uitdagingen. Hoe om te gaan met de vergrijzende bevolking en de opbouw van een pensioensysteem? Welke maatregelen zijn nodig om de inkomensongelijkheid tussen stad en platteland en binnen de steden aan te pakken? Hoe kan de consumptie worden gestimuleerd en hoe kan de middenklasse verder doorgroeien? Hoe kan de slag worden gemaakt naar innovatie en hogere productiviteit?  Wat te doen aan het migratieprobleem en de verdere urbanisatie die dit met zich meebrengt? En hoe zorgt men ervoor dat de milieuproblemen niet nog verder uit de hand lopen. Dit zijn belangrijke middellange termijn uitdagingen die vaak ook direct inwerken op de markt waarin Westerse bedrijven opereren.

Prof. dr. Haico Ebbers, Nyenrode Business Universiteit.

Twee gastsprekers, opererend in de gezondheidszorg en milieutechniek

PARTNERS

Meld u aan

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via events@onebusiness.nl.