Collegereeks Psychologie van Leiderschap

startdatum: 27 mei 2021

Nyenrode Business Universiteit Breukelen

OMSCHRIJVING

Leiderschap en psychologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een element van succesvol leiderschap is het beïnvloeden van mensen om uitvoering te geven aan de missie van de organisatie. Om goed te kunnen aansturen, moeten we eerst begrijpen hoe mensen in elkaar zitten.

Deze collegereeks geeft inzicht in de psychologische kant van leiderschap en (on)bewust menselijk gedrag. De kern van deze collegereeks:

 • De dynamiek tussen leiden en volgen.
 • Het bewuste en het onbewuste menselijk gedrag.
 • De spanning tussen het belang van het individu en het belang van de organisatie.

Tijdens deze collegereeks worden inzichten uit de sociale psychologie met betrekking tot groepsprocessen en sociale of groepsidentiteit toegepast op leiderschap en gekoppeld aan leiderschapsvoorbeelden uit de praktijk.

Unieke hooglerarenreeks over menselijk gedrag.
Ervaren gastsprekers uit de wereld van wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur geven vanuit hun unieke invalshoek hun zienswijze op goed leiderschap.

Doelstelling
Het verkrijgen van inzicht in de psychologische kant van leiderschap en (on)bewust menselijk gedrag.

Koppel psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.

Resultaat
Na afloop van de collegereeks heeft u:

 • Inzicht in een aantal aspecten van de ontwikkelingspsychologie zoals vertrouwen, omgaan met autoriteit en macht en de werking van de hersenen.
 • Uw persoonlijk handelingsrepertoire als leider vergroot en bent zich bewust van het effect van uw handelen.
 • Inzicht in groepsdynamiek en teamsamenwerking.

Praktische informatie
De collegereeks wordt twee keer per jaar gegeven.

Ten gevolge van de Corona-maatregelen vanuit het kabinet en de 1,5 meter-maatregel is Nyenrode Business Universiteit op dit moment genoodzaakt deze Collegereeks in een hybride vorm aan te bieden.

Een hybride college is een fysieke bijeenkomst waar tegelijkertijd ook publiek online aan deelneemt. De fysiek aanwezigen en de online deelnemers kunnen op hetzelfde moment dezelfde ervaring of inhoud tot zich nemen vanaf verschillende locaties. In dit geval betekent dit dat u deels aanwezig zult zijn op Nyenrode, de andere weken volgt u het college online. Ook als u een college online volgt, is er de mogelijkheid tot vragen stellen.

De colleges starten om 15:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur, inclusief een pauze van circa 30 minuten (17:00 – 17:30 uur). Op de dagen dat u op Nyenrode Business Universiteit aanwezig bent, krijgt  u in de pauze een lichte maaltijd aangeboden.

Data colleges:

Voorjaar 2021                  Najaar 2021
Donderdag 27 mei            Donderdag 11 november
Woensdag 2 juni               Donderdag 18 november
Donderdag 10 juni            Donderdag 25 november
Donderdag 17 juni            Donderdag 2 december
Donderdag 24 juni            Donderdag 9 december
Donderdag 1 juli               Donderdag 16 december

Deze collegereeks is een samenwerking van Nyenrode Business Universiteit en EW.

afbeelding omschrijving

Uw investering: € 2.195 (excl. BTW)

Certificaat:
Na afloop ontvangt u een certificaat, een waardevolle aanvulling op uw CV.

Heeft u vragen over deze collegereeks?Neem contact met ons op via events@onebusiness.nl of 020-2248001.

Colleges inhalenDe reeks wordt 2 keer per jaar aangeboden. Het is mogelijk om een gemist college tijdens de eerstvolgende reeks in te halen, onder voorbehoud dat de collegereeks doorgang vindt. U kunt maximaal één college op een later moment inhalen.

DE SPREKERS

Prof.dr. Rene ten Bos

Hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit en columnist van Het Financieel Dagblad. Hij is auteur van tal van artikelen en boeken en een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.

Prof.dr. Mathieu Weggeman

Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl).

Prof. dr. Erik Scherder

Prof. dr. Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en verbonden aan de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Foto: Daan Brand

Prof. mr. dr. Femke de Vries

Femke de Vries is expert op het gebied van gedrag- en organisatieverandering en toezicht. Ze zet haar kennis van gedragswetenschap in voor het duurzaam veranderen van gedrag in organisaties. Daarbij kijkt ze ook naar hoe systemen in organisaties gedrag beïnvloeden. Ze is bijzonder hoogleraar Toezicht aan de RUG, senior partner bij &samhoud en heeft een wekelijkse expert pagina in Het Financieel Dagblad over gedrag en cultuur.

Prof.dr. Jaap van Muijen

Jaap van Muijen is o.a. hoogleraar in de psychologie, i.h.b. leiderschaps- en persoonlijke ontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit en eigenaar van Sense of Leadership en associate partner bij de Galan groep.

Prof.dr. Dirk Buyens

Prof. dr. Dirk Buyens behaalde zijn doctoraat in Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Gent en heeft een MBA behaald aan de KU Leuven.

HET PROGRAMMA

Do. 27 mei
Leiderschap als drijvende kracht in gedrags- en cultuurverandering - Femke de Vries
+ -

Veel leiders zoeken oplossingen voor strategische oplossingen in structuur, systemen en processen maar de sleutel tot succes zit in het gedrag van mensen

 • Hoe werkt gedrags- en organisatieverandering?
 • Hoe creëer je duurzame verandering als leider?
 • Wat is de invloed van organisatiesystemen op gedrag?
 • Hoe doorbreek je patronen?
 • Welke interventies kun je toepassen?

Prof. mr. dr. Femke de Vries, bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.

Wo. 2 juni
Neuropsychologie - Erik Scherder
+ -

Scherder zal onder meer spreken over de werking van de hersenen en hoe deze gedrag aansturen, het leeftijdseffect en het uitdagen van de hersenen, met name ook in de huidige tijd waarin thuiswerken een belangrijke rol speelt.

Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie.

Do. 10 juni
Leiderschap als complex dynamisch samenspel – Jaap van Muijen
+ -
 • Vormgeven aan jezelf als persoon, aan relaties met anderen en aan organisatie.
 • Het complexe samenspel tussen leider en volgers.
 • Beweging in gang zetten, innovaties tot stand brengen, processen begeleiden en sturen op resultaten.

Prof. dr. Jaap van Muijen, Nederlands Psycholoog en Hoogleraar Psychologie aan de Nyenrode Business Universiteit.

Do. 17 juni
Leiderschap in excellente professionele organisaties en de invloed van de Nieuwe Generatie – Mathieu Weggeman
+ -
 • Planning & control hebben hun beste tijd gehad; het gaat nu om het sturen op collectieve ambitie en flow.
 • Professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak; gelukkig is daar iets tegen te doen.
 • Kenmerken van differentiërend en vakdeskundig leiderschap.

Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.

Do. 24 juni
Leiderschap in een wereld van geven en nemen – Dirk Buyens
+ -
 • In onze organisatie kom je ‘gevers’ en ‘nemers’ tegen, maar wat bepaalt hun succes en wie is het meest succesvol?
 • Is het geven of nemen een dispositie of kan ik het aanleren?
 • Hoe koppel ik het geven en nemen aan het succesvol zijn in een VUCA wereld?

Prof. Dirk Buyens, Vlerick Business School.

Do. 1 juli
Gestisch leiderschap – René ten Bos
+ -

Over leiderschap wordt vaak in grote termen gedacht: inspiratie, visie en charisma.

Eén van de mythes die rondom het thema hangen, is dat de leider welhaast een genius moet zijn. Deze mythe zal door René ten Bos ontzenuwd worden. Hij wijst daarentegen wel op het belang van gebaren of gestes. Deze kunnen klein en groot zijn: van een simpele glimlach of schouderklop tot diep onderling vertrouwen. Pas dit maakt de transformationele kracht van leiderschap geloofwaardig.

Prof. dr. René ten Bos, Hoogleraar van de managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

LOCATIE

Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25

3621 BG Breukelen

Nyenrode Business UniversiteitLandgoed Nyenrode ademt een unieke sfeer uit. Geworteld in een Hollands landschap combineert Nyenrode allure uit vroeger tijden – het kasteel en de lange onderwijstraditie – met een moderne en vooraanstaande rol vandaag de dag op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en wetenschap.

Klik hier voor meer informatie over de locatie en bereikbaarheid.

VOOR WIE?

Deze collegereeks is ontwikkeld voor hoger opgeleiden die diepgaand inzicht willen ontwikkelen in organisatiegedrag en -psychologie in relatie tot management.

afbeelding doelgroep

PARTNERS

Meld u aan

Annuleringsvoorwaarden

U kunt tot vier weken voor start van de collegereeks kosteloos annuleren. Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tussen de vier en drie weken voor aanvang van de collegereeks, dan brengen wij € 250,00 (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn wij helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via events@onebusiness.nl. Uiteraard volgen wij de richtlijnen vanuit de overheid rondom het coronavirus. Mochten wij genoodzaakt zijn de collegereeks te annuleren, dan zullen wij altijd nieuwe data plannen en kunt u dus op een later moment deelnemen.